Maral Köyü Tapu ve Kadastro Çalışmaları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

Maral Köyü Muhtarı Metin BAYRAM, önümüzdeki aylarda yapılacak olan tapu ve kadastro çalışmaları hakkında İstanbul’da yaşayan Maral Köyü Halkına bilgi verdi. Toplantıda köy halkı da konuyla ilgili görüşlerini ifade ederek, karşılıklı fikir alış verişi de gerçekleşti.

Toplantıda öne çıkan noktalar:

  • On mahalleden oluşan Maral Köyü’nde her mahalleyi temsilen toplamda 9 bilirkişi seçilmiştir. Bilirkişilerle ilgili sorular üzerine katılımcılar tarafından hukuki birtakım açıklamalar yapılmış ve bu bağlamda bilirkişilerin objektif olmalarının esas olduğu, kendileri ve yakınları ile hasım oldukları kişilere ait tespitlerde dinlenemeyecekleri, bilirkişilerin seçiminde Kadastro Kanunu’nda birtakım asgari kriterlerin (40 yaşını doldurmuş olması, sabıkasının olmaması vs.) belirlendiği, seçim yetkisinin Kanun gereği, köy halkından oluşan köy derneğine ait olduğu, esasen 6 kişi ve birden fazla ekip çalışacaksa her bir ekip için de ayrıca 3 kişinin seçilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

  • Tapu ve kadastro çalışmaları, daha önce Mart ayında başlayacağının duyurulmasına karşın, kar yağışı nedeniyle muhtemelen Mayıs ayında başlayacaktır. Karın kurumasına bağlı olarak başlama tarihi değişebilecektir. Önceden gerekli duyuru yapılacaktır. Çalışmaların her halükarda 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  • Eski tapu, alım satım senetleri vb. arazilerle ilgili her türlü belgeler çalışmalar sırasında hazır bulundurulmalı ve gerekirse yetkililere teslim edilmelidir.

  • Miras kalan yerler için veraset ilamı alınmış olması, mirasçılar arasındaki muhtemel ihtilafların önlenmesi için önemlidir. Eğer mirasçılar aralarında anlaşmışlarsa şart değildir.

  • Müstakil tapu için arazilerin fiziki olarak bölünmüş olması, sınırların belli olması gerekir, aksi takdirde hisseli tapu verilecektir.

  • Kadastro ölçümleri sırasında hazır bulunmak önemlidir, kadastro ekibi hak sahiplerinin hazır bulunmasını beklemeyebilir. Hissedarlardan birinin hazır bulunması yeterli olup, diğer hissedarların vekâletine sahip olması gerekmez. Vekâletname ancak eğer ortak bir işlem (başvuru, itiraz vb.) söz konusu olursa gerekir.

  • Esasen 1969 arazi fotoğrafları dikkate alınacak. Ancak 1936 kayıtları lehe bir sonuç doğuruyorsa bu kayıtlar da sunulabilir. Söz konusu kayıtlar İl Özel İdaresi’nden talep edilebilir.

  • Köydeki ortak alanlar, alanın kullanılış biçimine göre, örneğin mera, yayla ve kışlaklar özel sicile yazılacak, yollar, kamu binaları vb. köy tüzel kişiliği adına tespit veya tescil edilecektir.

  • Tespitlerden önce arazilerin temiz, bakımlı olması, dikenlerden arındırılması, sınır yerlerinin belirgin hale getirilmesi vb. çalışmaları kolaylaştıracaktır.  

  • Ormanlar açısından, daha önce tarım arazisi olarak kullanıldığı halde sonradan kısmen ormanlaşan yerlerin bu durumunun ispatlanması gerekir. Arazi fotoğrafları, ilgili diğer belgeler, bilirkişi ve tanık beyanları bu konuda önemlidir. Yörede orman kadastrosunun genel kadastrodan sonra geçeceğinin belirtilmesi üzerine, bu iki kadastronun birlikte yapılması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ve hukuki açıdan da Kadastro Kanunu’nun 4. maddesinin 3. fıkrası gereği bunun mümkün ve hatta zorunlu olduğu, durumun yetkililere iletilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi