Camili’de Aile Hekimi Görevine Başladı

Camili Köyü’nde açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde Dr. İsmail BAKKAL Aile Hekimi olarak 6 Haziran 2012’de görevine başladı.

2010 yılında Artvin’de Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesinden sonra Camili Bölgesine (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur Köyleri) Borçka Merkez 2 No.lu Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan bir Aile Hekimliği birimi tarafından Gezici Sağlık Hizmeti verilmeye başlandı.

Yaşanan ağır kış şartları ve ulaşımdaki güçlükler sebebiyle Borçka Merkez 08 04 004 no.lu Aile Hekimliği Biriminin bağlantı durumlarıyla ilgili yapılan değişiklikler ile daha önce Sağlık Ocağı olarak hizmet vermekte iken Sağlık Evine dönüştürülen binanın bir bölümünde Camili Köyü merkez olmak üzere Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur Köyleri Gezici Sağlık Hizmet bölgeleri olarak tanımlandı.”Camili Aile Sağlığı Merkezi” ile bünyesinde 08 04 008 no.lu Aile Hekimliği Birimi 07.03.2011 tarihli Makam oluru ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan “Bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler göz önüne alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlık Onayı ile yeni aile hekimliği birimleri açılabilir veya kapatılabilir“ hükmü gereğince açıldı.

Camili Aile Hekimliği Birimine hekim yerleştirmesi yapılana kadar bölge halkına Borçka merkezdeki Aile Hekimliği Birimi tarafından hizmet sunulmaya devam edildi. 24.02.2012 tarihinde 08 04 008 no.lu Aile Hekimliği Birimine yerleştirilen Dr. İsmail BAKKAL 06.06.2012 tarihinde görevine başladı. Ayrıca, Sağlık Memuru Ayhan ÖZAYDIN da Camili’de ihdas edilen Aile Hekimliği Biriminde Aile Sağlığı Elemanı olarak görevine başladı. Camili ve civar köylere hizmet verilmeye devam edilmektedir.

http://www.artvinhsm.gov.tr/haber_detay.asp?haberID=28


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi