Camili Köyler Birliği'nden Önemli Kararlar

Macahel'in (Camili'nin) ortak tek resmi kuruluşu, Türkiye'deki ender resmi birlikteliklerden olan Camili Köyler Birliği, kuruluşundan bu yana, yörenin geleceği için önemli kararlar aldı.


30.01.2005 tarihli Toplantı Kararları

Camili Köyler Birliği Meclisi, 30.01.2005 tarihli ilk toplantısında önemli kararlara imza attı.

YÖREDEKİ FAALİYETLERİN TEK MUHATABI BİRLİK!

Buna göre Camili Bölgesinde, resmi kurum ve özel kuruluşların yürüttüğü ve yürüteceği her türlü faaliyetlerde Camili Köyler Birliği’nin tek muhatap olarak görülmesi kararlaştırıldı. Böylece yöredeki projelerde değişik kişi ve kurumların, "yöre adına" sergiledikleri farklı tavırların önüne geçilmektedir.

KONTROLSÜZ TURİZM SINIRLANACAK

Yine aynı karara göre, yöremizde kontrolsüz bir biçimde gerçekleştirilen ve zaman zaman çeşitli çevre kirliliklerine de yol açan kontrolsüz turizmin sınırlarının Birlik tarafından saptanacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda turizm güzergahları ve buna ilişkin kota sınırlamalarının yanı sıra, birtakım alt yapı hizmetlerinin ücreti karşılığı sağlanması söz konusu olacaktır.

KORUMA ALANI İLANI DURDURULMALI, GELENEKSEL KORUMA SİSTEMİ RESMİLEŞTİRİLMELİ..

Kararda aynen, "Camili Köyler Birliği sınırları içerisinde daha önce kurulan özel koruma alanlarının durdurulması, mağdur olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi, tarihimizden beri süregelen koruma sisteminin geliştirilmesi, belli yasal çerçeveye kavuşturulması için yapılması gereken çalışmalarda tek yetkili merciin Camili Köyler Birliği olduğu oybirliği ile kabul edilmiştir".

15.04.2005 tarihli Toplantı Kararları


GEF-II PROJESİ KONUSUNDA DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÖRNEĞİ!

Camili Köyler Birliği, GEF-II Projesi konusunda doğrudan karar almak yerine, demokratik toplumun, doğrudan demokrasinin somut bir örneği olarak bu konuda kamuoyu yoklaması niteliğinde anket gerçekleştirmiştir. Toplantıda sadece anket sonuçları saptanarak, değerlendirilmiştir.

GEF-II'NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANKET SONUCU: 4 KABUL, 301 RED!

"Gelen anketlere bakıldı. Köylerimizden gelen anketlerde GEF-II Projesi'nin bölgemizde uygulanmasını isteyen 4, istenmeyen 301 imza toplanmış, projenin tamamen reddedilmesine, projenin halkımız tarafından benimsenmediğinin ilgili kurumlara bildirilmesine" karar verilmiştir.

GEF-II'NİN ALTERNATİFİ: GELENEKSEL KORUMA SİSTEMİNİN RESMİLEŞTİRİLMESİ

Camili Halkı adına Camili Köyler Birliği, GEF-II Projesini, alternatifini göstererek reddetmiştir. Buna göre, "Çevre ve Orman Bakanlığı'na, geleneksel koruma sisteminin resmiyet kazanması için gerekli müracaatların yapılmasına, günümüze kadar gelen koruma, kullanma, değerlendirme sisteminin sürdürülmesi için yetkililerle müzakare edilmesine, Meclisimizin toplantısına katılan üyelerimizin oy birliği ile karar verilmiştir".

15.05.2005 tarihli Toplantı Kararları

ULAŞIM SORUNUNUN TEK ÇÖZÜMÜ: TÜNEL!

Birlik yöremizin en önemli sorunu olan ulaşım konusuyla ilgili olarak, son zamanlarda herkesin ittifakla kabul ettiği tünel hususunu ele almış ve buna ilişkin güzergahı belirlemiştir.

MEVCUT GÜZERGAH RASYONEL DEĞİL...

"Bu konuda mevcut güzergah üzerinde yapılacak çalışmaların, tünel dahil rakımı düşürmediği, kış aylarında karla mücadele çalışmalarında tasarruf sağlamadığı, kilometreyi kısaltmadığı, günümüze kadar yapılan çalışmalarda kış şartlarının iyi düşünülmediği görüşüne varılmıştır".

GÜZERGAH: ESKİ FIRIN/BİRİNCİ VİRAJ - SAMALEV MEVKİİ

Tünel konusunda yörede farklı güzergahlar tartışılmış ve bu konuda en gerçekçi güzergah saptanmıştır: "Yeniden güzergah çalışmasının yapılması gerektiği, kış koşullarının dikkate alınıp, rakımın azami ölçüde düşürülmesi gerektiğine, tünel güzergahının, eski fırın mevkisi veya birinci viraj mevkisinden samalev mevkisine kadar olan güzergah olması gerektiği, samalev mevkiinden ise Camili'ye direkt yolun bağlanmasının uygun olacağı".

YENİ GÜZERGAHIN AVANTAJLARI!

Yeni güzergahın avantajları şu şekilde belirlenmiştir: "Yukarıda belirtildiği gibi bu güzergah sayesinde, hem kış mücadelesi, hem kilometrenin en az 15 km düşeceği, hem de rakımın azalacağı, Düzenli'den yapılacak yol genişleme çalışmaları kapsamındaki istimlak bedellerinden tasarruf sağlanacağı, kar mücadelesinin de en az üç ay azalacağı konularında Meclisimizce görüş birliğine varılmış olup, konunun yetkili mercilere aktarılması için hemen harekete geçilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır".

12.06.2005 tarihli Toplantı Kararları

ORGANİK TARIMA ZARARLI MADDELERİN SOKULMASI YASAK!

Birlik, gelecekte yöre ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olacak olan organik (ekolojik) tarım konusunda da önemli kararlar almıştır. Yörede yıllarca gerçekleştirilen tarımın zaten organik olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, bu özelliğin bozulmaması hedeflenmiş ve "Havzada herhangi bir şekilde organik olmayan (ilaçlama, gübreleme vb.) zararlı maddelerin Camili Havzasına sokulmamasına" karar verlmiştir.

ORGANİK TARIM SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURU...

Birlik, yörede gerçekleştirilen organik tarımın hak ettiği ücrette satılabilmesinin en önemli koşulu olan sertifikasyon konusunda da girişim yapılmasını kararlaştırmıştır. Sertifikasyon masrafı için İlçe Tarım Müdürlüğünün hibe kredi sağlaması konusunda girişimde bulunulması öngörülmektedir.

Birlik kararlarının tamamına, Birliğin resmi internet sitesi
www.camilibirlik.org adresinden ulaşılabilir.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi