GEF-II ve Dernek’ten Birliğe Müdahale

GEF-II ve Dernek’ten Macahel’in Birlikteliğine Müdahale

Camili (Macahel) yöresini oluşturan köylerin ortak kararı ve Bakanlar Kurulu izniyle kurulan Camili Köyler Birliği’nden rahatsızlık duyan GEF-II yönetimi ve özellikle Borçka’da kurulu Camili Çevre Derneği’nin, Birlik aleyhindeki çabaları sonucu, Kayalar ve Efeler Köyü muhtarlarının ikna edilerek Birlikten ayrılmalarının sağlandığı, ancak halkın, yanıltılan muhtarların bu kararlarına karşı tepkili olduğu belirtiliyor.

GEF-II Yönetiminin rahatsızlığı…

Haksız ve ilgisiz bir şekilde GEF-II Projesi kapsamına sokulan Macahel yöresinin, başından itibaren projeye karşı çıktığı bilinmekteydi. Proje için gerekli katılımcı yönetimi bir türlü tesis edemeyen, ancak anlaşılamayan ve soru işaretleri uyandıran ısrarla projeyi uygulamaya çalışan GEF-II yönetimi, Camili Köyler Birliği’nden kuruluşundan itibaren rahatsızlık duydu. Hatta rahatsızlığını, kamu kuruluşu olan Birliği “muhalefetin güç kazandığı oluşum” olarak nitelemeye çalışarak, açıkça ifade etti. Daha sonra ise, Birliğin kamu kuruluşu olmasından yol çıkarak, ancak merkezi idare dışında yerel idare olduğunu unutarak, alt kuruluş olarak görmeye çalıştı ve birtakım direktifleri “rica ederim” gibi ifadelerle yaptırmaya yöneldi. Birlik üzerinden, yörede istenmeyen proje uygulanmak istendi. Bunun üzerine Camili Köyler Birliği, yöre halkının baştan itibaren karşı çıktığı proje ile ilgili doğrudan karar almak yerine, halkın genelini kapsayan anket yaptırdı ve 4 evete karşı, 301 hayır sonucunu dikkate alarak, Macahel’in projeye katılmayacağını tespit eden karar aldı. Bunun üzerine GEF-II merkezi yönetimince sivil toplum danışmanı sıfatıyla görevlendirilen Tuba Çameli adındaki şahıs, yerel idare Birliğinin bu kararına rağmen, aksi yönde propaganda ve vaatlerle bir kısım kişileri ve bu arada Birliğin aksi yöndeki kararında imzası bulunan bazı muhtarları ikna ederek, projeye katılmalarını temin etti. Böylece yöre birlikteliğine müdahale edilmiş oldu. Bu arada benzer haksız yollarla, ilan için yerel halkın katılımının temel koşul olduğu biyosfer rezerv ilanında da Camili Köyler Birliği, dolayısıyla yerel yönetim devre dışı bırakılarak ilan gerçekleştirildi.

Derneğin rahatsızlığı

Kuruluşundan beri yöreyle ilgili kayda değer bir faaliyeti, dolayısıyla yöresel STK özelliği bulunmayan Camili Çevre Derneği, yöreyi temsilen kurulan bu Birliktelikten, yine yöre dışı kuruluşların yönlendirmesiyle rahatsız oldu ve Birliği sözde kendisine rakip gördü. Derneğin yöre dışı kuruluşlarca yönlendirildiği, son yıllarda sözde Macahel festivallerinin sunuculuğunu üstlenmesiyle ortaya çıkıyor. Dernek, Birlik kurulduktan sonra Birliğe müdahil olmaya çalışmasına rağmen, Birliğin kamusal kuruluş olması ve tüzüğü gereği bu talep kabul görmedi. Bunun üzerine Birlik aleyhine çalışmalar yürüten Derneğin, ayrılan köy muhtarları üzerinde, akrabalık gibi ilişkileri de kullanarak etkili olduğu belirtiliyor.

Tekrar katılma mümkün…

Ayrılan köylerin, alacakları kararla Birliğe tekrar katılmalarının mümkün olduğu ifade edildi. Özellikle halkın, muhtarların, yanıltmaya dayalı bu kişisel kararlarına tepkili olması dikkate değer bulunuyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Düzeltme ve Cevap Yazısı

* Haber Yayınlanmadan Önce Sn. Erhan Yavuz'a Gönderilen Mesaj

Sn. Erhan Yavuz,

Sitemizde Camili Köyler Birliği'nden bir kısım köylerin ayrılması ile ilgili haber ve yorumlar yayınlanacaktır. Ancak söz konusu yayınlarda Derneğinizin de adı geçtiğinden, sorumlu yayıncılık presibi gereği, yayından önce bazı hususların teyidini talep ediyoruz.

Köyler Birliği'nden bir kısım muhtarların ikna edilerek ayrılmaya yöneltilmesi, Birlik içinde aksi yönde karar alınmasına rağmen hibe projelere katılınması noktasında, Derneğinizin aksi yöndeki çabalarından, başlangıçtan itibaren Birliği kendisine rakip gördüğünden söz edilmektedir.

Bu husus hakkındaki görüşlerinizi tarafımıza iletmeniz, yapılacak yayınların objektifliğinin yanı sıra gerçekliğine de katkı sağlayacaktır.

İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

*MacahelBizimdir.Org-Web Yönetimi*

* Sn. Erhan Yavuz'un Düzeltme ve Cevap Yazısı

Sayın MBİ web yönetimi,

Göndermiş olduğunuz maili şu anda devam etmekte olan vatani görevimden dolayı ancak bugün okuyup cevaplama şansı buldum. Dernekteki görevim Kasım ayı sonu itibari ile resmen sona ermiştir. Ancak sitenizde yayınlamayı düşündüğünüz (daha sonra yayınladığınız) yazı ile ilgili göndermiş olduğunuz mail benim kişisel adresime gelmiş olup derneğin resmi mail adresine, telefonuna vb. herhangi bir yöntemle her nedense!iletilmemiştir. Dolayısı ile aşağıda yapacağım açıklamalar benim Yön. Kur. Bşk olarak ve yönetim kurulu üyelerimizin görevde olduğu zaman dilimini içermektedir.

Sitenizdeki talihsiz ve gerçek dışı ithamlarınızı içeren yazıyı üzülerek okumuş bulunmaktayım. İddialarınıza maddeler halinde net cevaplar vermek istiyorum.

Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği görev süremiz içerisinde asla ve asla dışarıdan yönlendirmelerle yönetilmemiş, seçilmiş yönetim kurulunun almış olduğu resmi kararlar doğrultusunda faaliyet göstermiştir. Yönetim kurulumuz hiçbir zaman herhangi bir suretle kendisinin uygun görmediği bir faaliyet veya uygulamanın altına imza atmamış ve arkasında olmamıştır. Kaldı ki Macahel'de süren bazı projelerle ilgili olarak görmüş olduğumuz yanlışlık ve eksikleri her zaman başta ben olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz açıkça beyan etmiştir. Görülüyor ki buz dağının bu tarafı ile ilgili herhangi bir araştırma yapma gereği duyulmamıştır. Ayrıca bu eleştirileri derneğe yöneltenlerin bugüne kadar Macahel halkı için gösterebilecekleri hangi faydayı ürettiklerini aynaya bakıp kendilerine sormaları ve daha sonra bunu herkese açıklamaları gerekmektedir.

Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği görev süremiz içerisinde kesinlikle başkalarının adına festivalin sunucusu değil her zaman düzenleyicisi ve yürütücüsü olmuştur.

Görev süremiz içerisinde Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Yörede Kurulan Köyler Birliği aleyhinde herhangi faaliyet göstermemiştir. Ayrıca böyle bir ihtiyaçta asla tezahür etmemiştir, etmeyecektir de. Eksiği ve fazlasıyla Birlik yöredeki bir örgüt olup bizlerin bu kurum aleyhine çalışmamız söz konusu dahi edilemez.

Ancak takdir edersiniz ki sizlerin bize yapmış oluğunuz(araştırmadan, öğrenmeden ve taraflı) eleştiriler gibi bizlerin de eleştiri yapma hakkı bulunmaktadır.

Derneğimizin ve Yönetim Kurulu ve Başkanı olarak ben asla akrabalık vb. ilişkilerimizi kullanarak birlikten köylerin ayrılması için çaba göstermemişizdir.

Ayrıca derneğimiz Birlik yetkililerine beraber çalışmak arzusunda olduğunu fakat bunun gerçekleşebilmesi için toplantılar yapılması gerektiğini, ortak bir politika ve stratejinin geliştirilmesi gerektiğini birliğin bir resmi toplantısında Dernek Başkanı tarafından iletmiştir.

Oysaki bazı köylerin Birlikten ayrılmaları ile ilgili olarak derneği suçlamak yerine ayrılan köylerin muhtarları ile bir söyleşi yapıp onu yayınlamak daha objektif, sorumlu ve tarafsız yayıncılığın gereği olsa gerek (İşin kolayını kaçıp bir kurumu hedef tahtasına koymaya çalışmaktansa). Zira bizim beraber çalışma çağrımıza birlik yönetiminde olan bazı kişiler tarafından verilen gayri resmi cevapta, birliğin henüz kendi içerisinde fikir birliğine varamadığı bazı muhtarlar arasında ve yönetim kurulunun içerisinde sorunlar olduğu beyan edilmiştir.

Sonuç olarak iddialarınıza cevaben yukarıda yapmış olduğum açıklamaların sitenizde hukuki haklarımızın saklı kalması şartı ile aynı şekilde yayınlamasını talep etmekteyim. İddialarınız tamamı ispata muhtaç olup aksi halde haksız, art niyetli ve gerçek dışı olarak değerlendirilecek ve bu yönde harekete geçilecektir.

Saygılarımla,

Erhan Yavuz

* Düzeltme ve Cevap Yazısı Hakkında Sn. Erhan Yavuz'a Gönderilen Mesaj

Sn. Erhan Yavuz,

Söz konusu haberle ilgili olarak, sorumlu yayıncılık ilkesi çerçevesinde, yayından önce, haberde ismi geçen gerek GEF-II yönetimi gerekse Derneğinize birer adet elektronik posta (e-mail) gönderilmiştir. İlk mailler resmi adreslere (Derneğiniz bakımından info@macahel-cevre.org adresine) gönderilmiş, bir hafta beklenmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır.

Bu arada GEF-II'yi temsilen Sn. Ahmet E. Mercan'a, Dernek adına ise tarafınızın şahsi e-posta adresine aynı mailler gönderilmiştir. Bu maillerimize sadece Sn. Ahmet E. Mercan gerekli yanıtı vermiştir. Tarafınızın maili ise ancak bugün (teyit mailinden bir ay sonra) alınabilmiştir. Ne resmi ne özel mailinizden zamanında bir cevap gelmemesi, talebimize yanıt vermemeyi tercih ettiğiniz yönünde yorumlanmıştır.

Haberdeki ifadeler özenle seçilmiş olup, kesin bilgi bulunmayan hususlar birer iddia olarak ortaya konmuştur. Haber verme ve eleştiri hakkı çerçevesinde yöremizle ilgili her türlüyü iddiayı gündeme taşımak ve değerlendirmek, kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak MacahelBizimdir.Org Web Sitesinin kuruluş ve varlık amacıdır.

Geç de olsa vermiş olduğunuz yanıt, yanıtımızla birlikte, haberin hemen altında aynen yayınlanacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz.

*MacahelBizimdir.Org-Web Yönetimi*


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi