İstanbul'da Maral Köyü İstişare Toplantısı

Camili (Macahel) yöresinin en kalabalık ve öncü köyü olan Maral Köyü’nün İstanbul’da yerleşik halkı, köyün yol sorunu öncelikli olmak üzere, diğer sorunlarını da görüşmek üzere, 14.01.2007’de, İstanbul’daki Macahel Vakfı’nda toplandı. Maral Köyü Muhtarı Hasan Şimşek’in konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Maral Köyü’nden Ahmet Altın’ın girişimiyle organize edildi ve toplantının idaresi Emekli Öğretmen Osman Dursun tarafından gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu toplantıya kendisi de Marallı olan Macahel Vakfı Başkanı Orman Mühendisi Salih Yıldız ve Vakfın bazı yöneticilerinin yanı sıra, Elektrik Yüksek Mühendisi Süleyman Karagülle gibi Marallı birçok fikir ve kanaat önderi de katıldı.  

Toplantı Ahmet Altın ve Osman Dursun’un açılış konuşmalarından sonra, Muhtar Hasan Şimşek’in köyün sorunlarıyla ilgili yaptığı sunumla devam etti. Şimşek konuşmasında; “Maral Köyü önemli oranda göç vermiştir, ancak göç köyümüzü kalkındırmamıştır. Aksine göç yörede kalanları da psikolojik olarak olumsuz etkilemiştir. Yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Üstadımız Süleyman Bey bu konuda bazı önerilerde bulundu, ama henüz o seviyeye erişemedik. Memleketimiz çok güzel, yazları hep tatile gidiliyor ama maalesef köyün sorunları görülmüyor. Köye giden insanlar mutlaka yaylamıza da çıkmak istiyor, ama doğru dürüst bir ulaşım olmadığı için zorluk yaşanıyor. Gelenler ya diğer taraftan Şavşat-Paparttan direkt yaylaya çıkıyor, süre az olduğu için köye uğrayamıyor. Köye gelenler ise yaylaya çıkamıyor. Onun için köyle yayla arasında bir yol yapılması gerekiyordu. Böylece bu işe giriştik. Böyle bir yolun olması insanların memleketine daha sık gelmesine, ormanın örttüğü arazilerine sahip çıkmasına da vesile olacaktır” dedi.

Mereta YaylasıToplantıyı idare eden Osman Dursun, Hasan Şimşek’ten yol konusunu biraz daha açmasını ve ormanlaşma hususuna da ayrıca değinmesini istedi. Muhtar Hasan Şimşek konuşmasının devamında; “Yayla yolu çalışmasına 2001’de Uğur Köyü’nden başladık. Bundan önce 1997 veya 1998’de (Şavşat tarafındaki) Papart yaylasından bir yol çalışması oldu ve 2 senede bu tamamlandı. Uğur’dan çalışmalara başlayınca bazı zorluklarla karşılaştık. Dozer bulma konusunda problemler yaşadık. Efeler Köyü dozeri istedi, onlar faaliyete başlayamayınca biz proje geliştirerek işe başladık. 3 yıl yavaş da olsa çalıştık. Problem olmadı. Bu yol aynı zamanda Uğur Köyü’nün yaylasına da bağlanacaktı. Uğur Köyü yaylasına yönelik yol konusunda problemler oldu. 1 yıl bir derede uğraştık. Birçok fedakârlıklar yaptık. Bu arada Efeler’e dozer lazım oldu, elimizdekini onlara verdik. Yeni bir dozer bularak, bu sefer yayladan aşağıya (köye) doğru çalışmaya başladık. Bir yandan da Orman Müdürlüğü ve Biyosfer Rezerv Alanı ilanı bu çalışmalarımızda zorluk çıkardı. Mevcut dozer eski olup çalışmayınca sivil bir dozer kiraladık ve bunla çalışmaya devam ettik ve bitirme aşamasına geldik. Bu dozerlerin yakıt masrafını biz üstlendik, sağ olsun Arifağaoğlu Petrol bu konuda bize yardımcı oldu, bizi sıkıştırmadı. Toplamda 56 bin litre mazot harcadık (Papart dahil). Bir kısmını Devlet karşıladı. Dinamit, delgi, kompresör konusunda Devlet destek oldu. İl Özel İdaresi-Kaymakamlık aracılığıyla değer tespiti yaptırdık, 6,5 km’lik yol olarak gözükse de arazi yapısı nedeniyle toplam 240 milyar değer biçildi. Biz bunu, toplu ve kişisel fedakârlıklarımızla yaklaşık 86 milyara mal ettik. Bu maliyet bize ağır geldi ve bu yüzden resmi müracaatlar yaptık, tespitler yapıldı ve belli bir miktar bize ödeneceği söylendi. Halen 66 milyar borcumuz var, 50 milyarı Devlet tarafından karşılanacak diye ümit ediyorum, 16 milyarlık bir açığımız kalıyor. Bunu kendi aramızda toplayarak, katkılarınızla karşılamayı hedefliyoruz. Yapılan yol gelecek nesillere kalacak, onların faydasına olacaktır. Bu hizmet bütün Marallıların bir hizmetidir, gayretidir. Hatta başka köylerden de bu konuda destek vardır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mereta Yaylası Yolu-Fotoğrafı büyütmek içi tıklayınız..Toplantı başkanı Osman Dursun, Muhtar Hasan Şimşek’e teşekkür ettikten sonra, konuyla ilgili ve diğer sorunlara ilişkin sorular alındı. Bu kapsamda, yolun fiilen ne zaman işleyeceği, arabayla yaylaya ne zaman çıkılacağı soruldu. Cevaben bu yaz bunun mümkün olabileceği ifade edildi. Paparttan olan yolun da ıslahının da gündeme alınması gerektiği vurgulandı. Bunun dışında köydeki şahsi arazilerin ormanlaştığı ve tapu çalışmalarına bir an önce geçilmesinin yararlı olacağı belirtildi. Bu hususta 1937’de ormanlara ilişkin tutulan kayıtların önemine işaret edildi. Ayrıca 6 köy muhtarı ve Camili Köyler Birliği ile ilgili ihtilaflar da konuşuldu, muhtarların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Camili-Borçka yoluna ilişkin olarak Muratlı geçişine ilişkin süreç ve tünel hususu da soru-cevap kısmında konuşulan konular arasındaydı. Bundan başka Muhtara yönelik olarak, belirli çıkar çevrelerinin kasıtlı haksız şikâyetleri ve manipülasyonları üzerinde de durularak, yapılan bunca hizmet ve kişisel fedakârlıklar karşısında bu çevreler nefretle kınandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan Elektrik Yüksek Mühendisi Süleyman Karagülle, genel olarak Camili (Macahel) konusundaki fikir ve tavsiyelerini anlattı. Karagülle konuşmasında; “Camili yöresi muhtarları bir araya gelmelidir, birlikte hareket etmelidir, bu birlikteliğe vakıf aracı olmalıdır. Vakıf Macahel’in birliğini, dirliğini sağlayan bir kuruluş olmalıdır. Bu kapsamda projeler üretilmeli, 6 muhtar birlik olarak bunları uygulamalıdır. Camili Köyler Birliği Vakıfla bağlantı içerisinde olmalıdır. Arazilerimiz ormanlaşıyor deniyor. Bunu önlemek ve arazileri değerlendirmek için kooperatif kurulmalı, araziler bu kooperatife kiralanmalıdır. Arazileri bu kooperatif işletmeli ve belli oranda geliri arazi sahibiyle paylaşmalıdır. Yazın Batum’dan işçiler getirilmeli ve kooperatifçe kiralanan araziler böylece değerlendirilmelidir. Ancak bu konuda Vakıfla, konunun uzmanlarıyla mutlaka bağlantılı hareket edilmelidir. Böylece arazi sahibi hem gelir elde edecek, hem de arazinin ormanlaşması önlenecek, tapulaşma aşamasında kolaylık olacaktır. Bir toprak kullanılıyorsa, işleniyorsa malik olunur. İşte bu kooperatifler aracılığıyla toplu olarak bu araziler işletilebilecektir. Kooperatifler muhtarların desteği ve gözetiminde kurulacak ve faaliyet gösterecektir. Muhtarlar veya bu konularda ihtilaf çıkarsa oluşturulacak bir Hakem Kurulu bunu çözecektir” dedi.

Toplantı sonunda, toplantıya katılanların önemli çoğunluğu, peşin veya daha sonra verilmek üzere yol için gereken miktarı karşılamak için bağışlarda bulundu ve toplantı bu şekilde sona erdi. 


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi