Camili Biyosfer Rezervi Statüsü’nün İptali İçin Dilekçe Verildi

2005 yılında Macahel Halkının ve yerel yetkililerinin inisiyatifi dışında, Unesco’ya yapılan başvuruyla ilan edilen biyosfer rezerv statüsünün iptali için, Mart ayında yöre muhtarları tarafından, ilgili mercilere dilekçe verildi.

Dilekçede öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Camili Biyosfer Rezervi Yönetim Planı (2007-2011) Nihai Taslak, Temmuz 2007, Ankara” adlı taslak planın geri çekilmesi ve nihai olarak ise “Camili Biyosfer Rezervi” statüsünün iptal edilmesi talebi yer alıyor.

Dilekçenin girişinde statünün ilanına ilişkin gelişmeler özetlendikten sonra, Unesco’ya başvuru sürecinin, yerel yetkililerin katılmaması nedeniyle çeşitli kuşkular içerdiği ve yörenin biyosfer rezervi ilanı için gerekli temel kriterlerin mevcut olmadığı vurgulanıyor. Ayrıca statü kapsamında yapılan bölgelemenin sorunlu olduğu, yörede yasaklayıcı ve müdahaleci koruma modellerini gerektirecek bir tehdidin bulunmadığı ifade edilerek, statünün tümüyle iptal edilmesi talep ediliyor.

Dilekçede son olarak ise biyosfer statüsünün tamamen iptalinin yanı sıra, mevcut durum itibariyle, yine yerel yetkililerin katılımı olmadan hazırlanan taslak planın, makul bir tehdidin olmadığı konularda, yörenin geleneksel yaşamını daha da zorlaştıracak sınırlamalar içermesi sebebiyle derhal geri çekilmesi gerektiği ifade ediliyor.

* CAMİLİ BİYOSFER REZERVİ STATÜSÜNÜN İPTALİ DİLEKÇESİ


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi