İstanbul’da Maral Köyü İstişare Toplantısı Yapıldı

Maral Köyü istişare toplantısı, 07.02.2010 tarihinde Macahel Vakfı’nın Bahçelievler’de bulunan merkezinde Muhtar Metin Bayram ve Maral Köyü kökenlilerin katılımıyla yapıldı. Toplantının gündemi, köy idare binasının ve cami müştemilatının yapımı ile organik tarımdı. Bunun yanı sıra gündem dışı konularda da görüş açıklamaları yapıldı. Aşağıda toplantı notları yer alıyor:  

Maral Köyü İstişare Toplantısı Notları

07.02.2010 - Bahçelievler

Sunum: Maral Köyü Muhtarı Metin BAYRAM

Katılımcılar: Maral Köyü’nden Katılımcılar        

A. GÜNDEM

1. Köy İdare Binası ve Cami Müştemilatının Yapım İşi

Muhtar: Mevcut köy idare binası yeterli değil, yeni köy binasının yapılmasına ihtiyaç var. Ayrıca, şadırvan ve helâ yapımına da ihtiyaç var. Mevcut köy binası yıkılıp yerine 2 katlı, zemini betonarme olmak kaydıyla, 2010 yılı içerisinde bina yapılmasını düşünüyoruz. Üst katlarda toplantılara olanak veren geniş toplantı salonu, kütüphane, misafirhane yapılması düşünülüyor. 50–60 bin TL maliyet öngörülen inşaata Nisan ayında başlanmasını öngörüyoruz. Ben şu an buraya maddi destek talep etmek için gelmedim. Buranın fotoğrafının görmek istedim.

Katılımcılar: Nasıl bir bina olacak? Maliyeti nedir? Ayrıca fizibilite ve yaklaşık maliyeti de içeren proje çalışmasının yapılması gerekmektedir.

Muhtar: Bina 2000 m2 alan üzerinde yapılacak. Devlet desteği alınacak. Alt kısım betonarme, üst iki kat ahşap olacak.

Katılımcılar: Alt yapı sorunu çözülmeli. Mülkiyet ve mezarlıklardan kaynaklanan sorunlar var, projeye başlanmadan önce bu tip engellerin kaldırılması gerekiyor. Yeni bina yapımından ziyade mevcut binanın restorasyonu veya cami altının kullanıma açılması uygun olabilir. Ek olarak düğün salonu, tenis sahası, otopark yapılabilir.

Muhtar: Engel söz konusu değil. Mülkiyet sorunu yok, zaten köy binası arazisi üzerinde yapılacak. 2,5 dönüm arazi var. Biraz genişletme olabilir, köy binası inşaatı yan tarafa kaydırılabilir; bu sayede otopark ve çevre düzenlemesi kolayca yapılabilir. Üst tarafa da istinat duvarı yapılabilir. Kanalizasyon konusunda da sorun yok; çünkü caminin üst gidiş yolundan yapılacak borularla yolun altındaki küçük dereye aktarılacak.   

Katılımcılar: İnşaatın yapılması için toplanacak yardımlar ve yapılacak harcamaların yazılı olması ve şaibelere imkân tanınmaması gerekmektedir.   

Muhtar: Harcamalarla ilgili komisyon kurulacak. Bütün işlerden komisyon sorumlu olacak.

Hazirun Tarafından Oluşturulan Komisyon: Metin BAYRAM, Servet KÜÇÜK, Ahmet ALTIN, İsmail BAYRAK, Selahattin GÖK, Mehmet Ali KURBAN, Osman DURSUN, Salih YILDIZ

2. Organik Tarım

Muhtar: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin organik market çalışması kapsamında Macahel’den organik ürün talebi var. Belediye Başkanı sekreteri ile görüştüm, tekrar görüşeceğim. Talep edilen organik ürünler; bal, fındık, ceviz, fasulye (beyaz, barbunya), mısır (kırmızı, beyaz), ıhlamur, elma, armut. Karayemiş de bu kapsamda olabilir. 200 ton fasulye talebi var örneğin. Bu kadarının karşılamamız mümkün değil ama 5–10 tonluk kısmını karşılayabiliriz. Sebze-meyve ürünlerinin nakil ve paketleme sorunlarından dolayı fazla üzerinde durulmuyor. Sebze ve meyveler için organik tarım sertifikaları alındı. Bal konusunda sıkıntılar var. Geçiş süreci öngörülüyor. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi satılacak ürünler için fatura kesip kesemeyeceğimizi sordu. Bizden organik ürünlerin satış fiyatını sordu. Ben de fatura kesemeyeceğimizi, satış fiyatını da şu anda söyleyemeyeceğimi bildirdim.   

Katılımcılardan Şerafettin YILDIZ: Daha önce burada organik tarımla ilgili toplantı yapıldı. Bal dışındaki ürünler için sertifika alındı. Tarım İl Müdürlüğü organik tarım sertifikası veriyor. Balda problemler var. Bunun için bal komitesi kuruldu. Bu komiteye bir kovan balı bulunan veya balcılık yapmayı düşünen herkes üye olabilir. 2011 yılına kadar bal için geçiş süreci öngörülüyor. Bal konusunda kaçak gübre, hayvansal gübrelerin açıkta olması, kimyasal temizlik malzemelerinin yaptığı olumsuz etkiler gibi konularda sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi için bu konular halka tek tek anlatılacak.

Katılımcılar: Organik tarım konunda ticari örgütlenme ve pazarlama konusunda da sorunlar var. Köyler Birliği ve Vakıf organik tarım alanında şirket kurabilir, vakıf organik tarım ürünlerinin pazarlandığı bir market açabilir. Alternatif olarak da şirket kurulması yerine, belediye şirketinin fatura talebiyle ilgili olarak belediye şirketi tarafından müstahsil makbuzu düzenlenebilir. Organik tarım sertifikasyonu finansmanı için Nihat GÖKYİĞİT’ten destek alındı.  

B. GÜNDEM DIŞI   

1. HES Projeleri

Katılımcılardan Selman DURSUN: Daha önceki bir toplantıda da dile getirdim, bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Gündemdeki köy idare binasının yapılması dahil genel olarak yöremizin sorunlarının çözümü ve arıcılık, organik tarım gibi projelerin hayata geçirilmesinde en önemli sorun ekonomik kaynak yetersizliğidir. Köylerin, Köyler Birliğinin ve keza Vakfın bu ve benzeri konularda inisiyatif alabilmesi için büyük bir ekonomik kaynağa ihtiyacı vardır. Tam bu noktada HES projeleri bize tarihi bir fırsat sunuyor. Köy bazında veya Birlik ya da Vakıf adına yapılacak bir HES, çok önemli bir gelir sağlayacak ve yöremiz yararına birçok proje hayata geçirilebilecektir. Devlet, ilgili kanunda açıkça alım ve fiyat garantisi veriyor. Böyle bir garanti hiçbir ekonomik faaliyette söz konusu değildir. HES’in yapılmasındaki maliyetler de kredi alımı yoluyla rahatlıkla karşılanabilir. Zira bu şekilde dönüşü garanti olan bir projeye kolaylıkla kredi vb. kaynaklar bulunabilir. Esasen yöremizin ve tüm Doğu Karadeniz’in adeta proje istilasına maruz kalmasının sebebi de bu gelir garantisidir. Yöre dışı belirli çevrelerce, yerel halkın hassasiyetleri kullanılarak HES projelerine karşı yürütülen, yöremize de sirayet ettirilmeye çalışılan, samimiyetten ve makuliyetten uzak, kısmen de ideolojik olan muhalefet, bizim kendi kurumlarımızın yapacağı projeleri ilgilendirmemelidir. Herhalde çevre duyarlılığı konusunda kendi kendimizden şüphe etmiyoruz. Yapacağımız projeler, sıfır noktasından başlamak suretiyle olabileceği gibi, bazı derelerimizle ilgili olarak belirli lisanları alan yöre dışı kişi ve kurumlarla görüşülerek, lisans devri yoluyla da mümkün olabilir. Tarihe not düşmek adına bu fırsatı kaçırmayalım diyorum…  

2. Maral Şelalesi

Muhtar: Şelaleye kadar yol, oturma yeri, altyapı müştemilatı, ahşap merdiven yapılması düşünülüyor. Biz şu anda şelaleden hiçbir gelir elde edemiyoruz. Gelir elde etmemiz gerekmektedir. Bunun için şelale yolunun sonunda giriş noktası yapılması ve girişlerin ücretlendirilmesi gerekmektedir. Sağlanacak gelir köy tüzel kişiliğine aktarılacak.

3. Kadastro

Muhtar: Bu yıl içinde yapılması düşünülüyor. Kadastro konusunda bilirkişi çok önemlidir. 6–7 kişilik mahalle mahalle bilirkişi komisyonları oluşturulacak. 1982 fotoğrafları temel alınacak.

Katılımcılardan Salih YILDIZ: Orman tanımına dikkat etmemiz gerekir. 1958 askeri paftaların temel alınması daha isabetli olacaktır. Ancak 1958 askeri paftaları yanıltıcı olabilir; çünkü halk vergiden kaçınmak için bildirimleri eksik yapmış olabilir. Bilirkişi konusunda mahkeme bilirkişileri ve orman teknik bilirkişileri de bulunduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Devletleştirme, orman olan yerler için yapıldı, tarla ve meralar devletleştirilmedi. Bu konuda Macahel dergisinde yazılarım var, ayrıntılı bilgi almak isteyenler yazılarım okuyabilirler.

4. Fındık ve Mazot Desteği

Muhtar: Mazot desteği Şubat’ta, fındık desteği Mart’tan sonra ödenecek. Bu, yılda 500 bin TL Macahel’e parasal girdi olacak demektir. Organik tarım desteği ileriki tarihte ödenecek.

5. Muratlı Yolu

Muhtar: Yol için onay alındı. Mart ayında başlanacak. Yol 22 km olacak.

6. Sağlık Ocağı

Muhtar: Aile hekimliği uygulaması nedeniyle sağlık ocağımız kapalı.

7. Su

Muhtar: 3000 metre boru döşenip, mahallelere su götürülecek.

* Bağlantılı önceki bir haber: http://www.macahelbizimdir.org/Haberler.asp?haber=devam&id=52


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi