Muhalefet Parti Belgelerinde HESler

Yazan : Mereta


CHP PARTİ PROGRAMINDA HESLER

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
ULUSAL ENERJİ POLİTİKASI

Ulusal Enerji Politikamızın temel amacı enerjinin gelişme ve refahın artırılmasında belirleyici konumunun bilinciyle, enerji talebinin ulusal kaynaklara oncelik verilerek yeterli, kaliteli, kesintisiz, ekonomik ve cevreye duyarlı bir şekilde karşılanması, bu amacla her türlü teknik ve teknolojinin kullanılması ve geliştirilmesidir.

Uzun vadeli ulusal enerji tedarik sunum planı hazırlanacak: Enerji üretimi ve tedariğinde yeterlilik, ulusal kaynaklarımıza öncelik temel politika olacak, Uzun Vadeli Ulusal Enerji Tedarik Planı geliştirilerek, uygulamaya konulacaktır.

Ulusal kaynaklara öncelik: Enerji talebinin, kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasında, başta yurtiçi hidrolik ve kömür kaynaklar ile, jeotermal, güneş, rüzgar enerjisi, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyük oranlarda yararlanılacaktır. Turkiye’nin kendi kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmesi ve işletebilmesi sağlanacaktır. (s.241)

(…)

DSİ güçlü ve aktif yapıya kavuşturulacak: Devlet Su İşleri (DSİ) özerk bir kurum haline getirilecek, tarımsal sulama enerji uretiminde kullanılan su kaynakları ve içme suyu kaynaklarının enerji cevre ve tarım bakanlığı ile entegre planlanmasını sağlayacak etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. DSİ’nin yatırım yapmasının onundeki engeller kaldırılacak rezerv barajların oluşturulması için yeni bir strateji belirlenecektir. Hidrolik kaynak yatırımlarını hızlandırmak için, “su kullanım hakkı” anlaşmalarının yapılmasını hızlandıracak onlemler alınacaktır. Su kullanım anlaşmalarından elde edilen gelirler enerji, sulama ve içme suyu yatırımlarında kullanılacaktır. (245-246)

(…)

Sanayide iklim dostu teknolojilerin kullanılması, hidrolik, güneş, dalga ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin kullanımının arttırılması sağlanacaktır. (s.342)

http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/chpprogram.pdf


Yazının Kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org/Forum.asp?forum=oku&msgid=106
Macahel Bizimdir İnisiyatifi