Yazan : Mereta


MHP 2011 SEÇİM BEYANNAMESİNDE HESLER

Yeni ve yenilenebilir kaynaklardan enerji teminine ağırlık verilecek

Enerji ihtiyacının karşılanması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile su potansiyelinin değerlendirilmesi
ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmasını öngören yatırımlar ile bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmaları teşvik edilecektir. Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içinde olup, enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kurulacaktır. Diğer taraftan ülkemizin; bilim ve teknolojinin her kademesinde kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan hassas nükleer teknolojiye sahip olması sağlanacaktır. Temiz enerji kaynaklarından biri olan su potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelektrik enerji üretimi artırılacaktır. (s.98)

http://www.mhp.org.tr/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdfMereta : 20.04.2011 13:16:36 Tarihinde bu mesajı düzenledi..

Yazının Kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org/Forum.asp?forum=oku&msgid=106
Macahel Bizimdir İnisiyatifi