Hoşamedi (Şiir)

Yaşamın ortasındayız
Yine dağ başındayız
Görünür Küçük Yayla Geçidi
Heyecan sarar her birimizi
İzhar ederiz engin sevgimizi.

Orada bir köy var uzakta
Dediydi şair Kutsi Tecer
Merhum ne veciz söylemiş
Tıpkı Macahel’i tariflemiş
Hislerimizin tercümanı bu
Selamlıyor bizi Acar hududu.

Yazın kar görmek
Pek şayan-ı hayret!
Geliver, nazar et
Yaratana da şükret
Nedir bu hikmet?

Göllere güneşin aksi yansıyınca
Çobanlara müstesna bir sevinç düşer
Değmeyin, dokunmayın keyiflerine
Komut verirler sürülerine
Peynir, süt kalır gerilerine.

Tabiata zıtlık hâkim
Yaşanır envaiçeşit iklim
Macahel’de aylar çürük geçer
Zirveye kar tez elden iner
Yüreklere ise hüzün çöker

Şimdi istirahat eyyamı
Köy bekler insanları
Hüseyin’i, Hasan’ı, Haydar’ı
Hoş geldiniz yurdumun
Halis niyetli insanları
Yeşilyurt der: Toprağım yeşil
Dinlen, yat ey hemşerim!

* Hoşamedi: Hoş Geldiniz


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi