Mikro Kültür ve Macahel

Küreselleşme dünyayı global köy haline getirdi.İletişimin başdöndürücü gelişmesi bu olgunun müsebbibi.Ekonomik yapılar,sosyal kurumlar en önemliside kültürler gittikçe benzeşmeye başladı.Ortak dünya kültüründen,dünya vatandaşlığından söz ediliyor artık.Olguya eleştirel bakarsak ortak kültürden kasıt küreselleşmenin merkezindeki toplumlumların kumandasındaki kültürdür.Kültürel benzeşme merkez kültür içinde erime bir yönüyle yozlaşmadır.

Bu noktadan farklı ve özgün alt kültür(mikro kültür)lerin durumuna geçersek son yıllarda bu konudaki duyarlılığın arttığını görmekteyiz.Artık insanlar inançlar,yöre örf ve adetler temelinde kendilerini ifade etmeye,kendilerini tanımlamaya çalışmaktadırlar.Dikkat edilmesi gereken nokta kendini ifade etme biçimlerinin şovenizme dönüşmemesi.Kültürel çoğulculuğa dünya barışının çok ihtiyacı var.

Varmak istediğim nokta mikro kültür(alt kültür) birimi olan MACAHEL yöresinin özgünlüğünün ve kültürel değerlerinin korunmasının ve yeniden üretilmesinin hayati öneme sahip olduğudur.Bu,yöre kültürünün mayasını oluşturan değerlerin korunmasına bağlı.Öncelikle inanç tarzları,yöresel örf ve adetler,mimari yapı,ilişkide olduğu doğal çevre,dayanışma tarzlarının kıskançlıkla korunmasıdır.Bunu yöre insanları yapmalıdır.

Ben de MACAHEL yöresi insanı olarak kendime biçtiğim rol; öncelikle kültürümü öğrenmek,temsil etmek,aktarmak görevidir.Kendi kültüreme asla sırt dönmeden vede şoven duygulara kapılmadan bunu başarmalıyı(z)m. Dünyamızın global kültür içinde diğer kültürlerin eridiği kimliksizlik durumuna değil,kültürel çoğulculuğa ihtiyacı var.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi