Macahel Vakfı'nın Bu Duruma Düşmesinin Nedenleri

Geçen yazımda, Macahel Vakfının Macahel halkı karşısındaki durumunu değerlendirmiş ve vakfın bu duruma düşmesinin nedenlerini irdeleyeceğimi belirtmiştim. Yine başta belirtmeliyim ki, amacım, kimseye küçük görmek, küçük düşürmek değildir. Zaten yazımda da doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir isimden söz etmeyeceğim. Deyim yerindeyse sadece yarası olanları gocunduracağım. Bu konuda yarası olanlar da vurgu açısından kullandığım biraz sert sayılabilecek ifadelere fazla kızmasın. Çünkü bu noktadaki amacım, bütün Macahellilerin daha iyi olmasıdır. Burada "dost acı söyler" deyimi misali, bir dost olarak acı da gelse bazı gerçekleri çekinmeden ortaya koymaya çalışacağım.

Macahel Vakfının kaderi bu mu olmalıydı veya bu mudur ki hem Macahel halkına hizmet etmeyi amaçlasın hem de daha sonra Macahel halkının yanında yer almasın? Sizce burada, insanın aklının almadığı ve biraz da insanı rahatsız eden bu çelişkinin nedeni neydi veya nedir? Görünüşteki durumdan bir sonuca varmak pek mümkün gözükmüyor. Bunun sebebini ortaya çıkarabilmek için Macahel Vakfının "vakıf" perdesini kaldırmak ve perdenin arkasına bakmak gerekiyor. Zira perdenin önündeki bu çelişkinin tek izah ve çıkar yolu, perdenin arkasında saklananlar rahatsız olacak olsa da perdenin arkasına bakmaktır. Macahel Vakfı bir filme benzetilecek olursa, bu filmin halk nezdinde başarısız bulunmasının, beğenilmemesinin nedeni, filmin senaryosu değil (çünkü filmin senaryosu, yani vakfın amacı Macahellilere hizmettir veya en azından biz böyle biliyoruz) filmin oyuncularıdır. Macahellilere hizmet gibi bu güzel senaryoyu kötü yapan, kötü temsil eden, kötü oynayan bu filmin oyuncularından başkası değildir. Bu noktada, "ne olmuş oyunculara, onlar da Macahelli insanlar değil mi?" diyebilirsiniz ve bu düşüncenizde de haklısınız. Evet bunlar da Macahelli ve görünüşte oyuncularda bir sorun yok. Ancak yukarıda perde arkasına bakma şeklindeki tespitimiz çerçevesinde, burada da filmin kamera arkasına bakmak gerekiyor. Kamera arkasına bakıldığında, bu oyuncuların önemli bir kısmının, mevcut senaryoya ters, kendi yazdıkları senaryodan oluşan başka bir filmde de oynamaları söz konusu olunca, bu oyuncuların, Macahel Vakfı filmindeki başarısızlıklarının ardında yatan gerçekler, balçıkla sıvanmayacak, Macahel gibi kutsal bir kelime ile örtülemeyecek bir şekilde, bir güneş gibi ortaya çıkıyor.

Biz bu filmden bir şey anlamdık, anlatımlar net değil, alıcılarımız bu filmi net bir şekilde göstermiyor diyorsanız, hemen gerçek dünyaya geçiyorum. Macahel Vakfının bu duruma düşmesinin, öyle uzun çaplı tartışmayı gerektirecek, sayfalar dolusu yazılar yazılacak sebepleri yok. Bunun tek bir sebebi var ve bu çok açık ve seçik: Vakıf yöneticilerinin bir kısmı (ismen bilmesek de bunlar kendilerini iyi bilirler) Macahel Halkının yöresinde faaliyet göstermesini istemediği kuruluşun kurduğu ve bununla övünç duyduğu şirkete ortak olmalarıdır. Macahel Vakfının şu ana kadar Macahel halkı aleyhine olan davranışlarının tek geçerli, mantıklı ve yeterli nedeni budur. Bu kişiler yönetimde kaldıkları sürece Macahel halkı ile halkın istemediğini açıkça ifade ettiği kuruluş arasında, Macahel Vakfının hizmet etmeyi amaçladığı Macahel Halkı yanında yer almasını beklemek safdillikten başka bir şey değildir. Böyle bir şeyi ummak, aklın ve mantığın gereklerine aykırıdır.

Böyle bir ortamda, Macahel Vakfının bu durumunu benimsemeyen diğer yetkililerine, Macahel tarihinin altın sayfaları veya kara sayfaları şeklindeki bölümleri açısından, büyük ve tarihi bir görev düşmektedir. Eğer bu kişiler de gerekli girişimleri yapmazlarsa, benimsemedikleri kişilerin suç ortağı haline gelecekler ve Macahelin satıldığı şeklindeki iddialar, iddia olmaktan, söylenti olmaktan çıkıp, gerçek olma yolunda önemli bir aşama kaydedecektir. Bu noktada bütün bu olaylardan ayrı olarak soruyorum: "Bir kişinin kendi şirketinin kazancı için, Macahel halkını, Macahel yöresini bir kenara bırakması, o halkı, o yöreyi satmak değil de nedir?" Bunun farklı bir izahı var mıdır? Bunu farklı bir şekilde izah edecek biri varsa kalkıp söylesin!

Bu arada, hazır alım-satım meselesi açılmışken, Macahel Halkının yaptığı imza kampanyasına alternatif bir imza kampanyasının düzenlendiği şeklinde duyumlar aldığımı belirtmeliyim. Hatta bunun bir "entel"(!) ve bir ideolojik (sol) (!!!) hareket olduğu söyleniyor. Gelecek yazımda da bu konuyu irdelemeyi düşünüyorum. Gerçek Macahellilere, halka bütünleşen entellektüellere ve halk için varolan sosyal demokratlara selamlar...

Web Yönetiminin Notu: Bu yazı (...) sitesinin yazarlar sayfasında "Çuvaldız" isimli köşede, aynı isimle yayınlanan yazıdan alınmıştır.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi