"Yeni" Macahel Vakfı ve Macahelli'lerin Beklentileri

Merhaba dostlar, takip ettiyseniz bir süredir Macahel Vakfı sitesinde çıkan birtakım yazılar bağlamında cevap niteliğinde düşüncelerimi yazmaktayım. Bu yazılarıma kısa bir ara verip, Vakıftaki yönetim değişikliğiyle ilgili görüşlerimi yazmak istedim.

  Bilindiği gibi geçen aylarda Macahel Vakfı yeni yönetimini seçti. Önce hayırlı olsun diyoruz. Eski yönetim neredeyse tamamen değişti desek yeridir. Eski yönetimde bulunan birçok isim yerini yenilerine bıraktı.

  Bu noktada acaba yönetim anlayışında, yönetim politikasında bir değişiklik olacak mı merak ediyoruz. Bunu ilerleyen günler gösterecek. Yeni yönetim, Macahel'le ilgili birtakım hassas konularda atacağı veya atmayacağı adımlarla yönetim politikasında da ""yeni"" olduğunu gösterecek veya bunu göstermeyip eski tas eski hamam dedirtecek...

  Ben bu yazımda önceki yönetimin yaptığı bazı yanlışları hem bir Macahelli olarak hem de bu konuda dile getirilen görüşleri gözden geçirerek belirteceğim. Böylece yapıcı bir eleştiri geliştirme amacındayım.

   Geçtiğimiz dönemde Vakfın, birtakım gelişmelerde Macahel kamuoyunu tatmin edici girişimlerde bulunduğunu ve bu konuda olumlu bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz. Bunun sebeplerini araştırdığımızda, ana sebep olarak; bazı nazik konularda yöredeki insiyatifle Vakfın farklı, hatta birbirine zıt davranışlar içerisinde olması karşımıza çıkıyor. Zıt davranılan konular, Tema Vakfı ve GEF-II Yönetimi ile olan ilişkilerden, bunların faaliyetleri karşısında takınılan tavırlardan oluşuyor.

  Özetle Macahel kamuoyunun geneli, yöredeki insiyatif, bu iki olguyu yörelerinde çeşitli haklı gerekçelerle istemezken, Macahel Vakfı yine farklı nedenlerden ötürü her ikisinin de gizli veya açık destekçisi oldu. Daha önemlisi, yöre insanı bu gelişmelere olan tepkisinde hep Vakfın yanında olmasını bekledi, gözledi. Ancak ne yazık ki Vakfından bu noktada gerekli desteği almak yerine karşı tarafta yer alma gibi kabul edilemez bir davranış gördü.

  Ayrıntıları hakkında karşılıklı birçok yazının yazıldığı bu iki konuyu yukarıdaki şekilde özetledikten sonra yeni yönetimden beklenenlerin de belirtilmesi gerek. Yeni yönetim, eğer yönetim anlayışında da ""yeni"" olmayı hedefliyorsa, her iki konuda da yöredeki sese kulak vermeli, yöre insanının konuyla ilgili düşüncelerine değer vererek, ciddiye alarak bir politika geliştirmelidir. Her iki kuruluşa da ""yöre halkına rağmen"", onları bir kenara bırakarak destek vermemeli, bu kişi ve kuruluşlara yöre halkının bu tepkisini bir gerekçe olarak gösterebilmelidir. Vakıf, ""bir şekilde bu gelişmelerin içinde yer alacaksa"" mutlaka yöredeki nabzı yansıtacak kişi veya kişileri bünyesine almalı veya ilgili çalışmalarda bu kişilerin görüşlerine başvurmalıdır. Alınan görüşleri de mutlaka ilgili çalışmalara yansıtmalıdır.

  Bu konuda son zamanlara kadar Macahel'de muhatap bir tüzel kişilik bulunmamaktaydı. Ancak kuruluş çalışmaları devam eden ve tamamlanma aşamasına ulaşan Camili (Macahel) Köyleri Birliği yeni dönemde önemli bir konuma sahip olacaktır. Bu bağlamda Macahel Vakfı, yukarıda belirttiğim işbirliğini bu yeni tüzel kişilikle sıkı bir şekilde gerçekleştirmelidir. Vakfın 2004 yılı çalışma programında bu yönde ifadelerin yer alması sevindiricidir. Ancak elbette bunun uygulamaya geçirilmesi çok daha önemlidir.

  Gelecek yazımda kaldığımız yerden devam edebilmek, hoşça, dostça ve hep Macahelli kalabilmek dileğiyle...


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi