Macahel'in Ana Problemleri ve Macahel'de Yapılabilecekler

I. Macahel'in Ana Problemleri

1. Yol Sorunu

2. Sağlık Sorunu

3. Eğitim Sorunu

4. Haberleşme Sorunu

5. Elektrik Sorunu

  Macahel’in başlıca sorunları bunlardır. Bu sorunlar çözüldüğü taktirde, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişeceği gibi, tüketen bölge değil, üreten bölge haline gelecek ve Macahel’in kalkınmasında büyük rol oynayacaktır. Bu sorunlar çözümlenmediği taktirde, Macahel bölgesi yılın 6 ayı kapalı bulunan bölge olmaktan çıkamayacaktır.

  Aynı kaderi paylaşan Macahel halkı hep beraber, el ele vererek tüm zorlukların üstesinden gelmek zorundadır. Aksi halde hızla gelişen dünyaya ayak uydurmak mümkün olmayacaktır.

  Macahel’in temel sorunlarına kısaca değinmek istiyorum:

  1. Yol Sorunu: Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden şekillenen sınırlarımız, 1960’lı yıllara kadar çok çileler çekmiş, çok eziyetler görmüş, bırakın dünyadan olup biteni takip etmek, vilayete ve kazaya gelmek çok zor şartlar altında yapılıyordu. 1960’lı yıllardan sonra başlatılan yol çalışmaları, bugünkü yol genişletme ve asfaltlama merhalesine kadar ulaşmıştır. Henüz bu yol genişletme çalışmaları bitmemesine rağmen hemen hemen dörtte ikilik bölümü tamamlandı diyebiliriz. Şöyle bir soru akla gelebilir: Diyelim ki Camili Köyü’ne kadar bu çalışma bittiği zaman Macahel’deki yol sorunu ortadan kalkacak mı? Hayır kalkmış olmayacaktır.

  Mutlaka faydaları olacaktır, vardır, ama kesinlikle kalıcı çözüm değildir ve Macahel’in kaderi aynı şekilde devam edecektir.

  Globalleşen dünyaya entegre olabilmesi ve sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi için mutlaka ve mutlaka tünel yapılması lazım. Macahel’in başka alternatifi, başka çıkış yolu yoktur. Macahel’in geleceği, tünelin yapılmasına bağlı ama şartların tamamen uyması gerekiyor. İşin maddi boyutu bir yana, bir de tünelin yapılabilmesi  için coğrafi şartların tamamen uyması gerekiyor. Ben şuna inanıyorum ki, bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. Eğer Macahel’de yaşayan insanlar, tünel için ciddi manada girişimde bulunabilir ve devamında coğrafi şartlar da elverdiği taktirde, Macahel halkı işte o zaman işin yarısını bitirmiş olacaktır. Bundan sonrası ise, Devletimizin inisiyatifinde olan bir şeydir. Macahel halkının en zayıf noktalarından biri de istemesinin bilmemesidir. Sokak ortalarında, kahve köşelerinde Macahel’in sorunlarını konuşmak, mesnedi olmayan, yetkili mercilerle paylaşılmamış ve hedefinden tamamen uzak kalmış olacaktır.

  Macahel’in kaderini değiştirmek, Macahel’e tünel yapmaktan geçmektedir. Bu da özellikle Macahel’de yaşayan ve Macahel dışında gurbet ellerde yaşayan Macahellilerin beraberce, tek vücut hareket etmelerine bağlıdır. Tek çaremiz var, o da başarmak zorundayız. hak ettiğimiz, fakat sonuca ulaşmak bir yana daha girişimde bulunamadığımız için her Macahellinin sorumluluğu vardır. Macahel’in kaderini değiştirmek, aslında elimizde, ama ya farkında değiliz ya da ciddi bir girişimi başkalarından bekliyoruz.

 2. Sağlık Sorunu: Macahel için en büyük sorun, sağlık sorunudur. Mevcut sağlık ocağının hangi şartlarda çalıştığını hepimiz biliyoruz. Şu andaki teçhizatıyla olsun, personeliyle olsun Macahel’e cevap vermekten çok uzaktır. Yılın hemen hemen yarısı kapalı olan bölgede, sağlık sorunlarına cevap verilmesi mümkün değildir. Ama bir gerçek var ki, yol sorunu çözüldüğü zaman sağlık sorunu da kendiliğinden çözülecektir.

3. Eğitim Sorunu: Cehalet en büyük düşmanımızdır sözünden hareket edersek, Macahel’in en önemli sorunlarından birisi de eğitim sorunudur.

  Bölgenin yapısı itibariyle dağınık ve engebeli olması münasebetiyle; 1990 yılına kadar ilkokul sayısı 15 kadar olmasına rağmen Macahel o yıllarda (1980-1990) belirtmeye çalıştığım sorunlardan dolayı en büyük göçünü vermiştir. Buna bağlı olarak da çocuk sayısı azalınca ilkokullar kapanmaya başlamıştır. Şimdi de hükümetin çıkardığı kanunla eğitimi kesintisiz 8 yıla çıkarması Macahel’de büyük problem olmuştur. Bu nedenlerden dolayı bir ilköğretim okulu bir ihtiyaç haline gelmiş ve yapımı yaklaşık 2 yılda tamamlanıp, 2002-2003 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

  Uzak köylerden öğrencilerin oraya gelmesi çok zor olduğu gibi, eğitimin kalitesini yükseltmek için de Borçka-Macahel yolunun kökten çözüme kavuşturulması, eğitim sorununun da kendiliğinden çözülmesi demektir.

4. Haberleşme Sorunu: Haberleşme sorunu 5-6 yıldır çözüldüyse de sık sık arızalar yapması sıkıntılara sebep olmaktadır. Mevcut sistemin Macahel için yeterli olmasına rağmen, özellikle kışın büyük problem oluyor. Yolun olmayışı, haberleşme alanında da aksaklıkların giderilmesi çok zor şartlar altında yapılıyor.

  Bu sorununun da ortadan kalkması yola, yani tünelin yapılmasına bağlıdır.

5. Elektrik Sorunu: Elektrik sorununun boyutları herkes tarafından bilinmektedir. Kışın kar yağdıktan sonra başlayan sorunlar bitmek bir yana, arızaların giderilmesi vatandaşların büyük gayretleriyle çözüme kavuşabiliyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için ya mevcut yoldan en son teknolojiyle kökten çözülmesi lazım ya da Efeler vadisinden ve Maral-Uğur vadisinden gelen derelerle Macahel’in ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar; bir hidroelekrik santralinin yapılması (HES) Macahel için en büyük ihtiyaç olacaktır.

 Macahel’in sosyal-kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi yolun ve enerjinin halledilmesinden geçmektedir.

 Sonuç olarak, şimdi Macahel bölgesine bakıldığında haberleşme, sağlık, elektrik, yol ve eğitim alanlarında ilerleme sağlandığı açıkça görülebilir. Şu an itibariyle Macahel’in en büyük sorunu sağlık sorunudur. Bunun çözümü de tünelin yapılmasından geçmektedir.

 Yolun 12 ay boyunca çalışmayışı, bu sorunların boyutunu kat kat artırıyor, bu sıkıntılar insanları doğrudan etkilediği için sıkıntılar daha da büyüyor ve çözülemez hale gelebiliyor.

 Ama bir gerçek var ki tünel yapımı gerçekleştiği zaman, yukarıda saydığım sorunlar direkt olarak kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İşte o zaman Macahel’in ekonomik sosyal ve kültürel yönden kaderi tamamen değişecektir.

Macahel’in her yönden gelişmesi için Macahel’de ne yapılabilir? Bunları kendi gözlemlediğim kadarıyla yazmaya çalışacağım
 

  II. Macahel'de Neler Yapılabilir

1. Arıcılık: Ana arı üretimi ve bal üretimi vs. Arıcılık Macahel’de bilinçli yapıldığı zaman her aile için en önemli ekonomik kaynak olacaktır. Şu anda Macahel’de arıcılık alanında gidişat hiç de iyi değil.Son derece bilinçsiz bir şekilde yapılmaktadır. Herkes çok iyi bilmeli ki 3-5 sene sonra bu şekilde devam ederse Macahel’de arıcılık yapmanın sadece adı kalacaktır. Neler yapılması gerekmektedir Meseleleri çok uzun süreceği için burada belirtmeyeceğim.

2. Balıkçılık: Macahelde balıkçılık yapmak için çok müsait yerler bulunmaktadır. Ama yolun 12 ay boyunca çalışmayışı balıkçılık yapmayı çok zorlaştırıyor.

3. Tavukçuluk: yumurta sanayi yani üretimi macahelde bir aileyi ekonomik yönden çok üst düzeye getirir. Sadece Camilide yıllık yumurta tüketimi 5 milyarı buluyor. Bu da bir aile için düşünülürse çok önemli cazip bir meslek olacaktır.

4. Demircilik: Maral, Efeler, Camili bölgelerinde yapılması uygundur. Bu zanaat bir aileye yan gelir olarak büyük katkı sağlayacaktır. Elektriğin çok verimli çalışması demirciliğin önemini artıracaktır.

5. Sebzecilik: Sera dahil

6. Meyvecilik: Kiraz,erik, elma, armut, şeftali, incir, üzüm vs.

7. Fidan yetiştiriciliği:(her çeşit fidan)

8. Fındık üretiminin bilinçli yapılması: Burada en önemli şey fidanların çok yakın dikilmesi fındığın hem kalitesini hem de verimini düşürüyor. Onun için üretimin bilinçli yapılması hem kalitesini hem de üretimini yükseltecektir.

9. Ceviz üretimi: Bunun üretiminin de çok bilinçli yapılması gerekir. Son yıllarda cevizin Macahel’de vermemesi ise en büyük sorun.

10. Kestane üretimi ve pazarlama.

11. Ihlamur fidanlarının dikiminin çoğaltılması, toplanması ve dünya markası yapılması.

12. Çiçek çayının (özellikle yaylalarda bulunur) toplanması ve pazarlanması.

13. Morsvi (bir çeşit yemiş): Morsviyle çok güzel hoşaf olması ayrıca yaprağıyla da çay yapılması çok önemli. Macahel için en önemli gelir kaynaklarından birisi morsvidir.

14. El sanatlarının geliştirilip değerlendirilmesi.

15. Patates yetiştiriciliği (çok iyi olan yerlerde).

16. Hayvancılık: Özellikle sütü çok fazla veren verimli hayvanların çoğaltılması lazım. Ayrıca yaylalara yolların yapılması gerekiyor. Bunun yanında kurbanlık hayvanların özel olarak yetiştirilmesi ve Macahel içinde ve dışında pazarlanmasının çok önemli bir ekonomik girdisi bulunmaktadır.

17. Üzüm yetiştiriciliği.

18. Pekmez üretimi.

19. Reçel üretimi (Böğürtlen, ayva, kiraz, çilek, demir elma ve diğerleri).

20 . Devletin kontrolünde iki bölgede kereste üretim sanayinin kurulması.(Camili-Maral-Uğur-Efeler-Kayalar-Düzenli)

21. Kivi yetiştiriciliği (Macahel’de hiç denenmedi).

22. Kuru fasulye üretiminin yapılması.

23. Acı biber ve tatlı biber üretiminin yapılması.

24. Karayemiş meyvesinin olduğu şekliyle pazarlanması.

25. Süpürge yetiştiriciliği: Standartlara göre dikildiği zaman Macahel’in ihtiyacının yanı sıra bölge pazarlarında da pay sahibi olabiliriz.

26. Demir elma ve heçeçuray armudunun özel olarak yetiştirilmesi: Özellikle kışın çok dayanması demir elmanın ilaç yerine kullanılması (iştah getirici özelliğinin olması) iç ve dış talebi karşılamanın çok zor olacağı  bir gerçektir.

27. Bölgeye yetebilecek kapasitede Fındık Fabrikasının kurulması kaçınılmazdır. Her türlü işlevi bulunduracak fabrikanın özellikle yabancı ülkelerde pazarını bulmak çok önemlidir. Bu sadece Macahel için değil Borçka bölgesi için bir ihtiyaç haline gelmiştir.

28. Hayvan ürünleri: (Yağ, peynir, süzme, süt vs.) Macahel’de küçük bir paketleme tesisinin kurulması çok önemlidir. Özellikle yağ ve peynirin paketlenerek iç ve dış pazarda satışı yapılması Macahel’in en önemli gelir kaynağı olacaktır. Burada en önemli nokta yağ ve peynirin tabii olmasıdır. Doğal olan bir şeyin talebi çok olur. Özellikle Avrupa ülkelerine reklamıyla beraber satışı gerçekleşirse bu bir hayal ama talebi karşılaması mümkün değildir.

Macahelde ne yapılabilirleri çoğaltmak mümkündür. Ama bunları yapabilmek için de yolun mutlaka olması lazım. 12 ay boyunca yolun olmaması bunların hayata geçirilmesini engeller. Bütün bunları yapmak ancak ve ancak tünelin yapılmasından geçiyor. Macahel’in kaderi ancak ve ancak bu şekilde değişebilir. Bütün bunların olması dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

* Sn. Metin Bayram, MBİ. Onur Üyesidir.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi