Bize Diyalog Gerek

Dünyada doğanın hızla yok olması, o doğayla beraber yaşayan hayvanların da yok olmasına sebep olmaktadır. Dünyadaki doğanın yok olmaya başlaması, özellikle insan üzerinde de etki yapmaktadır. Son yıllardaki iklim değişiklikleri buna örnektir. Bu doğa bozulmaları tamamiyle insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Dünyada hızlı bir sanayileşmenin olması, doğanın tahribatına ve de kirletilmesine yol açmaktadır. Bu durumun dünya için çok tehlikeli boyutlara ulaşacağı, bilim adamları tarafından vurgulanmaktadır. Bunun engellenmesi için bazı girişimler bulunmaktadır (Uluslararası Kyoto Sözleşmesi gibi). Ayrıca bozulmayan yerlerin korunmasına yönelik çalışmalar olmaktadır (Unesco nezdinde vb.).

Hal böyle iken Camili’nin keşfedilmesi kaçınılmaz bir son olacaktı. En nihayetinde Türkiye’deki en büyük doğa koruma ve erozyonla mücadele vakfının dikkatini çekmiştir, çektirmişiz. Tema’nın Camili’ye gelmesiyle Camili geri dönülmez bir yola girmiştir. Tema, Camili’nin doğasının yurt içinde ve yurt dışında etkin bir yere gelmesine ve de tanınmasına sebep olmuştur. Tema’nın sadece ilk başta doğaya yönelik projelerinin olması ve halkın geri plana itilmesi halkın tepkisine yol açmıştır. Biraz da kişisel çıkarların peşinde olanların sayesinde olmuştur.

Camili sahip olduğu doğasıyla dünyada nadir kalan yerlerden biri olması, en önemlisi de burada insanların yaşaması, bir şekilde bu doğanın bu şekilde kalmasında bu insanların da katkısının olması, bazı şeyleri hak ettiğini göstermektedir.  Tema’nın en büyük katkısı, yörenin yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına sebep olmasıdır ve dikkatleri daha fazla üzerine çekmiştir. Tema’nın bir başka önemli katkısı saf Kafkas arısının sadece Macahel’de kaldığını fark ederek, bunun üretilip gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pazarlanmasıyla yöre halkının ekonomik olarak kalkınması için farklı bir alternatif sunmuştur. Bu işle iştigal eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Burada Macahel A.Ş.’nin desteği önemli bir faktördür. Ayrıca turist getirerek farklı bir alternatif sunmuştur.

Daha sonraları Devletin kendisi Dünya Bankasının maddi desteğiyle Gef projelerini başlatmıştır. En önemlisi Gef-2 projesidir. 2006’nın sonunda bitecek olan projedir. Burada bulunan insanların hala Gef projesinin ne olduğunu bilmemesi, bazı yerlerde hata yaptığımız anlamına gelmektedir. Köylerde bulunan bazı insanların kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettirmeleri, bazı şeylerin anlaşılmamasına sebep olmaktadır. Birbirlerine karşı radikal söylemlerde bulunmaları, kendi içimizde zayıf düşmemize, dışarıya karşı dik duramamamıza sebep olmuştur. Örnek olarak Köyler Birliği gibi önemli bir kuruluşun kendi içinde çatışması, halka inememesi vb.

Bu sonuçla Camili halkının en önemli ihtiyacı, tüm kesimlerle diyaloga girmesi bizim en son kozumuzdur. Böyle olmadığı takdirde sonuç, bize öngörülen projelerin bize ne getirip ne götürdüğünü anlamayıp zarar göreceğimizdir.

Gef projesinin en önemli icraatı Türkiye’de ilk defa bir yerin Unesco’nun korumasına alınmasıdır. Unesco’nun mantalitesi, bu tür yerlerde doğanın korunması, o doğada yaşayan insanların ekonomik olarak kalkınması ve kültürlerinin korunmasında önemli rol oynanmasıdır. Bu sayede Macahel’in bazı sorunlarının çözülmesinde önemli rol oynayacaktır. Ayrıca Unesco’nun bu alanlarda yaptırım yapacak yasalarının olmaması, sadece o ülkenin yasalarına göre korunması önemli bir ayrıntıdır. Camili’de bulunan organik ürünlerin korumaya alınması (fındık, bal vb.) ve pazarlanması daha da kolay olacaktır. Ayrıca Camili sayesinde ülkemizin tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır ve sağlayacaktır.

Bizim sadece ihtiyaç duyduğumuz şey diyalogdur. Hem kendi içimizde hem de bu tür projeler ve kurumlarla. Ben şuna inanıyorum, dünya bu tür yerlere ihtiyaç duymaktadır ve artık Camili gibi yerlerin ortak değer olarak kabul edilmesi, burada yaşayan insanlara çok sayıda avantajlar sağlayacaktır. Geleceğimizin daha da aydınlık ve güzel olacağına inanmaktayım. Saygılarımla. Ocak 2006.

Yoğuntaş Mah.- Maral Köyü (0 466 485 22 24).


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi