Gönül Gezintisi (Şiir)

M uhabbetin yaşandığı yer,
A rz tamamen yemyeşil.
C em oldu insanlar yer yer,
A ğaçlar meyve vermeye kefil.
H asret adamın içini deler,
E zelden beri var olan şelaleler,
L isan-ı hal ile anlatır silsileler.


B igane kalınmaz sana,
İ ltifat yağar dört yana,
Z iyade söze ne hacet!
İ caz eyledin, yetti insana.
M acahel izlendi kıyasıya,
D ar u şifa mı burası acaba?
İ zahtan vareste tabiat pek harika,
R akibi yok, ender ve çok müstesna.

 

İ nilince Camili'ye,
N azar-ı dikkati bir dere çekti.
İ smi ne hoş, selam Didğele'ye ,
S ahiden benziyor ab-ı kevsere,
İ nsan geliyor azim bir cezbeye.
Y eni bir seyran, girdik arifeye,
A rtık amadeyiz memleketi seyretmeye.
T ozuta tozuta geçen arabalar,
İ leride oldukça keskin virajlar,
F ilan yerde yükselir naralar,
İ nisiyatif Macahel'i yürekten kucaklar.


( Bir akrostiş tecrübesi )

25.02.2003


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi