Pütürge ve Macahel (Gezi Havası)

Kayısı kent Malatya’ya 74 km. uzaklıktaki kadim bir ilçe: Pütürge. Birçok yönüyle Macahel’le özdeş. Macahel’in o malum mezar sükuneti burada da mevcut. Akarsular, heybetli dağlar, kuş cıvıltıları, sitemizde yer alan Macahel Manzumesi’ndeki pâk sular, elvan elvan çiçekler, keskin havalar mizac-ı şerifimizi onore etmektedir. Pütürge’de günü erken karşılamak lâzım. 04.30’da uyanan bir insan bu şirin ilçenin orman sessizliğine tanık olabilir. En az Macahela vadisi kadar âsude, sakin. İlçemiz bir köy olma vasfını elan korumakta ve Macahel’e kardeş selamı göndermektedir.

  Milli eğitimdeki kardeş okul projesini kardeş mekân tasarısına tahvil etmek ideal bir amaç bence. Kardeş okullardaki dayanışma kardeş mekanlar arasında da tesis edilebilir. Bir Macahelli kimliğinde burada hizmet vermek ulvi bir duygu. Macahel insanının yardımperverliği, temizliği Pütürge insanında hayli hayli mevcut. Bu da Pütürge ile Macahel arasındaki bağları kuvvetlendiriyor.

  Pütürge ile bizim memleketimiz arasında benzerlikler olduğu gibi ayrılan yönler de var. Her şeyden evvel burası bir kaza ve tıpkı Borçka gibi tüm idari ünitelere sahip. Nüfus olarak Borçka’nın gerisinde, 4790 mevcudu ile daha ziyade kasaba ve köye yaklaşıyor. Macahel’deki eğreti ot biçme faaliyetleri, hizmet hayvanlarına (at, merkep vd.) nal çakmalar, bahçe ve tarla işleri burada da yapılmakta. Kışın geçit vermeyen Pazamta’nın bir benzeri de Pütüge’de var: Kubbe geçidi. Anlatılanlara bakılırsa kışın birkaç gün geçit vermiyor. Bu yönüyle Macahel’den daha talihli. Yollar kıvrım kıvrım, tıpkı Macahel yolları gibi. Malatya’yı terk ettikten sonra gittikçe yükseliyoruz Kubbe dağına doğru. Bu bana Borçka’dan Küçükyayla’ya tırmanmayı anımsatıyor. Ne entresan! Adeta buralar Macahel’in bir kopyası. Bu yüzden Pütürge ikinci memleketimiz sayılabilir. Pütürge ile Macahel arasında sosyo-kültürel bakımdan da birçok benzeşmeler var.

  Pütürge, Macahel’i selamlıyor. Bu iki şirin mekanın bâkir topraklarının korunması, menfi emel ve amellerden uzak olması tek temennimiz.

23.5.2003-Pütürge


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi