Macahel Vakfı’nın Genel Politikası Üzerine

Macahel halkı geçmişte yoğun olarak günümüzde de düşük yoğunlukta yaşadığı TEMA Vakfı, GEF-II gerçeği karşısında onurlu bir tavır sergileyerek hakkı olan yaşadığı yerlerde sınırlanmasına, ilerde de yaşadığı yerlerin elinden alınmasına karşı çıktı, örnek bir mücadele gösterdi, göstermeye de devam ediyor.

Macahel halkının onurlu direnişinin yanında yer alamayan Macahel ismini kullanan bazı oluşumlar eleştiriler ve tepkiler aldı, Macahel kamuoyu nazarında işbirlikçi olarak nitelendirildi. Bu oluşumlar Macahele duyulan ilginin sebebini iyi anlayamamış olmasından dolayı bekli de istemeyerek de olsa taraf tutmuşlardır.

Bu oluşumlarda biri ve en önemlisi olan İstanbul’daki Macahel Vakfı bu tutumundan dolayı yöre halkının ve önderlerinin sert eleştirilere maruz kaldı. Tabandan gelen ve çeşitli platformlarda dillendirilen bu eleştiriler önemli ölçüde ses getirmiş, dönemin vakıf yönetimi adeta tasfiye olmuştur.

Salih YILDIZ başkanlığında göreve başlayan yeni yönetim vakıf üzerinde yoğunlaşan hem eski tartışmaları dindirmek hem de yeni yönetime yol haritası belirlemek amacıyla tarafsız bir politika benimsedi. Macahel’e ve ilgili kuruluşlara karşı bir mesafe koydu, tartışmalardan uzak durmaya çalıştı. Geçmişte erozyona uğrayan vakfın imajını düzeltme yolunda bir strateji izledi. Macahel halkı ve önderleri yeni yönetimi bir umut olarak gördü ve yeni yönetime açık çek verdi; ancak tarafsız bir politika izleyen vakıf yönetimi kayda değer bir varlık gösteremedi, öteden beri yürütülen ‘etkinlikleri’ devam ettirmekle yetindi.

İkinci defa Salih YILDIZ başkanlığında oluşturulan ve biraz da yenilenen vakıf yönetimi umut verici bir programla halkın karşısına çıktı. Yeni yönetim Macahel gelişmeleri ve sorunlarıyla doğrudan ilgili, en azından proje ve düşünsel temelde destek verilmesi düşünülen komisyonları devreye sokacaklarını deklare etti. Bu komisyonlar Macaheldeki gelişmeleri izleyeceklerdi ve çözüm noktasında raporlar yayımlayacaklardı. Bu bir politika değişikliğiydi; ancak zaman gösterdi ki bu yönde bir değişim yoktu. Macahel izleme, araştırma-inceleme gibi umut verici komisyonlar her nedense devreye sokulmadı. Belki de yaratacağı etkiden korkuldu, tarafsız kalmak daha kolaydı, böyle kalmakla yapılacak pek bir şey kalmıyordu. Vakfın yaptığı şey daha önceki yönetimlerde etkin olarak çalıştırılan gençlik komisyonu faaliyetlerine devam etmek, geziler düzenlemek, kermes organize etmek, folklor kursu vermek gibi buna benzer faaliyetler. Yüksek öğretimde okuyan Macahelli öğrencilere burs verilmesine devam edildi ve sayısı artırıldı, bu faaliyet vakfın en kayda değer faaliyetidir. Gerek Macaheldeki gerekse İstanbul’daki dinamizmi harekete geçiremeyen vakıf yönetimi mali sorunlarla da karşı karşıya kaldı.

Vakıf kimlik sorunuyla karşı karşıya; Macahelden kopuk Macahel Vakfı olabilir mi? Vakıf yönetiminin bu yönde bir politika izlemesine hakkı var mı? Yeni vakıf yönetimi Macahel Vakfını kimlik krizi içine sokmuştur. Macahelden kopuk, sorunlarıyla bağ kuramayan, kurmak istemeyen bir yönetim, Macahel halkının olmak ya da olmamak mücadelesinde yalnız bırakmaktadır. Macahel halkı etkili kuruluşlarla uzun vadede nasıl mücadele edecek, kendi kurumları yanında olmadan?

Macahel halkı yanında taraf olmayan bertaraf olur.  


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi