Ah Anlaşılamayan Memleketim, Yaşanıp, Görülemeyen Memleketim (Camili)

Köyler Birliği Başkanı Himmet Paker’in röportajında yanlış, söylenmemiş sözler yazıldığının söylenmesi gibi, bunların asılsız iddialar olduğunun ileri sürülmesine neden ihtiyaç duyuluyor?

Bilindiği gibi kişilerin görüşleri kurumları asla bağlamaz. Camili Köyler Birliği bir kurumdur. Kişilerin düşünceleri Köyler Birliğini asla bağlamaz, Köyler Birliği’nin tüzüğü bellidir, Köyler Birliği’nin yapacakları, kabul edecekleri ve istikameti, yönetim kurulu veya meclis kararları ile belirlenir, karara bağlanır ve uygulanır. Onun için kişilerin görüşü, Köyler Birliği açısından asla bağlayıcı değildir. Kişiler ister yönetimden, ister meclisten, ister dışarıdan, kim olursa olsun, bu genelde kabul edilen bir gerçektir.

Köyler Birliğimiz, sitelerin, dergilerin aleti veya tedavisi için kullanılacak bir kurum da asla değildir. Geçmişte bazı toplum temsilcilerinin, Macahellinin sert bir şekilde karşı çıktığı bazı çıkarcıların karşısında Macahellilerin temsilciliğine soyunup, Macahelliye ciğeri beş para etmez adam müsveddeleri yakıştırmalarının yapılmasına sebep olanların durumuna düşmemenizi tavsiye ederim. Macahelli hiçbir zaman oyunlara gelmemiştir ve gelmeyecektir. Macahel’in aslı bellidir, onu, aslından olanlar temsil edecektir. Bin bir tuzaklarla ortaya çıkan yapay temsilciler veya oyuna getirilmiş kişilerin görüş ve düşünceleri, Macahel’i bugüne kadar etkilememiştir ve etkilemesini de hiç kimse beklemesin. Macahelliyi ne kimsenin münferit konuşması ne de ses kayıtları asla bağlamaz. Macahel ancak sorunları ile yaşam ve geçim şartları konusunda üretilecek düşüncelerle bir araya gelir ve gelişir. Hangi konu olursa olsun, Macahel ve Macahellilerle açık açık paylaşılırsa Macahellinin çıkarına yürütülebilecektir.

Ey Macahelli gençler, ister a sitesi, ister b sitesi olsun, Macahelle ilgili olarak, gerçekten Macahel için, Macahel insanının yararı için bir şeyler yazıp çiziyorsanız sizleri tebrik ederim. Ancak Macahel’i Macahellinin elinden söküp almaya çalışanlara veya Macahel’in zenginliğini Macahel insanına değil, birilerinin bin bir kurnazlıkla o insanların iyi niyet ve kültürlerini istismar ederek, özetle çıkar uğruna koşanlara destek amaçlı yazıp çizerseniz, Macahellinin ne diyeceğini siz düşünün. Çünkü bunları daha önce yaşadık. Yukarıda belirttiğimiz o çirkin yakıştırmaları bile hiçe sayıp, o sinsi çıkarcıların peşinde koşup Macahel’i temsil etmek isteyen, çıkar için her şeyi kabul eden, Macahellinin sesine kulak tıkayan açık gözlere şahit olduk. Tekrarını istemiyoruz.

Macahelliler olarak, hiçbir rantçıya, parasal gücü ile insanları hiçe sayan, bölgemizin doğa zenginliğini Macahel insanına çok gören, ‘sizin hangi belgeniz var, siz Macahel’i istila etmişsiniz’ gibi sözlerle Macahelliye gözdağı vermeye çalışanların karşısında olacağımızın, bu konuda asla yenilmeyeceğimizin bilinmesi, Macahel’e iştahı kabarmışları meşgul, biz Macahellileri de rahatsız etmemiş olacaktır. Macahelli olarak Macahellinin her sitesine, düşüncesine saygı duyarım, başkalarına alet olanların dışında. Başkalarına alet olanlara da başkalarının gücünden bir şey beklememelerini, kendi gücünü tanıyıp öğrenmelerini önermek isterim.

İlgili röportajda, siteyle ilgili olarak Köyler Birliği Başkanının karar defterini açıp baktırmak istemesi, oralardan bir şeylerin çıkartılmak istenmesi vs. bunların amacı nedir? Bizler röportajlardaki beyanlarımızı, kişilerin değil, Macahel’in çıkarına yaparız. Beyanlarımızda sulh ve eşitliği düşünürüz. İşte Ali’nin, Veli’nin konuşmaları, konuşmalara şahit gösterilmek istenmesi, bana ortadaki bir yanlışın örtbas edilme çabaları gibi gelmektedir. Benim bildiğim, birilerinin söylemlerinin, yine o birilerine ait olmasıdır. Böyle konularda az da olsa kendimizi eleştirmek, Macahelli olarak fikirlerimizin yakınlaşmasına sebep olabilir. Kendimizi kurtarmak için başkalarına bulaşmamak daha doğru olacaktır. Yukarıda belirttiğim gibi geçmişte çıkarcıların hatırına her türlü çirkin yakıştırmaları hiçe sayan, Macahelliyi temsil etmeye soyunup, Macahelli adına, Macahelliye rağmen, af buyurun dilenci konumuna düşenler durumunda, Macahel kurumlarında hiçbir yönetici görmek istemem.

Macahelli, Macahel’de Macahellinin aleyhine olan hiçbir konuda olur vermemelidir. Her şey para, maddiyat değildir. Macahellinin onurunu da hiç kimse ayaklar altına aldırmamalıdır. Macahel’i kurtarıcı olarak ortaya çıkıp, yaptıkları, söylemleri, yakıştırmaları belgeler şeklinde elimizde olan, Macahel’in zenginliğinin dışında insanlarına verdikleri değeri mektupları ile ispat edenlerden bir şeyler beklemekten çoktan vazgeçmeliyiz. Onları, randevu taleplerimizle ayıplarından arındırmamalıyız. Macahelli, başkasının parasına, Macahelliyi değişmemelidir.

Biz sitelerdeki yazıları da ilgi ve yardımları da Macahelli’in yanında duruşu ile, çıkar ve menfaat değil, zengini çaresize tercih ile asla değil, ortak kültür, ortak yaşam, ortak paylaşım, daha doğrusu eşit paylaşıma dayalı olarak değerlendiririz. Tüm yazarlarınıza sevgi ve saygılarımla.

* Hasan Şimşek, Maral Köyü Muhtarı / Camili Köyler Birliği Başkan Yardımcısı / MBİ. Onur Üyesi.


Haberin kaynağı : http://www.macahelbizimdir.org
Macahel Bizimdir İnisiyatifi